Generalforsamling 2017

Klubben afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. januar 2017 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse og gennemgang af revideret regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelse
  • Eventuelt

Eventuelle forslag fremsættes skrifteligt og skal være formanden i hænde seneste 5 dage før generalforsamlingen

Klubben er vært ved en øl eller vand samt kaffe.

Vi glæder os til at se dig

Bestyrelsen

Copyrigt 2016